2.3. Složení Rady centra

 • Beneš Michal  Doc. Ing. CSc. - České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská (68407700), Řešitel

 • Drábek Pavel Prof. RNDr. DrSc. - Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd (49777513), Zástupce uživatele výsledků

 • Feireisl Eduard RNDr. DrSc. - Matematický ústav AV ČR (67985840), Řešitel

 • Feistauer Miloslav Prof. RNDr. DrSc. - Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta (00216208), Zástupce uchazeče

 • Málek Josef  Doc. RNDr. CSc. - Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta (00216208), Řešitel - koordinátor

 • Malý Jan Prof. RNDr. DrSc. - Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta (00216208), Zástupce uchazeče

 • Novotný Antonín Prof. Dr.  - Université du Sud Toulon-Var, BP 20132, 839 57 La Garde, France (-), Zástupce uživatele výsledků

 • Rajagopal Kumbakonam R. Prof. Dr.  - Department of Mechanical Engineering, Texas A&M University, College Station, TX 77843-3123, USA (), Zástupce uživatele výsledků

 • Roos Hans-Georg Prof. Dr.   - Institute of Numerical Mathematics, Department of Mathematics Technical University of Dresden, Germany (), Zástupce uživatele výsledků

 • Ševčovič Daniel Doc. RNDr. CSc. - Univerzita Komenského, Fakulta Matematiky, Katedra aplikované matematiky a statistiky, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, Slovensko (), Zástupce uživatele výsledků

 • Šverák Vladimír  Prof. Dr.  - University of Minnesota, Mathematics, 127 Vincent Hall, 206 Church St. S.E., Minneapolis, MN 55455 USA (), Zástupce uživatele výsledků