4.2.2. Řešitelský tým - Univerzita Karlova v Praze

 

Málek Josef Doc. RNDr. CSc.  630112/1167 Česká republika
řešitel koordinátor 
Bárta Tomáš Mgr. Ph.D.  771211/0175 Česká republika
člen řešitelského týmu 
Doktorand 1      Česká republika
člen řešitelského týmu splňující podmínku pro přiznání dotace na mzdové prostředky 
Doktorand 2      Česká republika
člen řešitelského týmu splňující podmínku pro přiznání dotace na mzdové prostředky 
Doktorand 3      Česká republika
člen řešitelského týmu splňující podmínku pro přiznání dotace na mzdové prostředky 
Doktorand 4      Česká republika
člen řešitelského týmu splňující podmínku pro přiznání dotace na mzdové prostředky 
Doktorand 5      Česká republika
člen řešitelského týmu splňující podmínku pro přiznání dotace na mzdové prostředky 
Doktorand 6      Česká republika
člen řešitelského týmu splňující podmínku pro přiznání dotace na mzdové prostředky 
Doktorand 7      Česká republika
člen řešitelského týmu splňující podmínku pro přiznání dotace na mzdové prostředky 
Doktorand 8      Česká republika
člen řešitelského týmu splňující podmínku pro přiznání dotace na mzdové prostředky 
Post-doktorand A      
člen řešitelského týmu splňující podmínku pro přiznání dotace na mzdové prostředky 
Post-doktorand B      
člen řešitelského týmu splňující podmínku pro přiznání dotace na mzdové prostředky 
Post-doktorand C      
člen řešitelského týmu splňující podmínku pro přiznání dotace na mzdové prostředky 
Post-doktorand D      
člen řešitelského týmu splňující podmínku pro přiznání dotace na mzdové prostředky 
Post-doktorand E      
člen řešitelského týmu splňující podmínku pro přiznání dotace na mzdové prostředky 
Post-doktorand F      
člen řešitelského týmu splňující podmínku pro přiznání dotace na mzdové prostředky 
Post-doktorand G      
člen řešitelského týmu splňující podmínku pro přiznání dotace na mzdové prostředky 
Post-doktorand H      
člen řešitelského týmu splňující podmínku pro přiznání dotace na mzdové prostředky 
Přednášející 1      
člen řešitelského týmu splňující podmínku pro přiznání dotace na mzdové prostředky 
Přednášející 2      
člen řešitelského týmu splňující podmínku pro přiznání dotace na mzdové prostředky 
Student 1      Česká republika
člen řešitelského týmu splňující podmínku pro přiznání dotace na mzdové prostředky 
Student 2      Česká republika
člen řešitelského týmu splňující podmínku pro přiznání dotace na mzdové prostředky 
Student 3      Česká republika
člen řešitelského týmu splňující podmínku pro přiznání dotace na mzdové prostředky 
Student 4      Česká republika
člen řešitelského týmu splňující podmínku pro přiznání dotace na mzdové prostředky 
Dolejší Vít Doc. RNDr. Ph.D.  710116/0660 Česká republika
člen řešitelského týmu zahrnutý do uznaných nákladů 
Feistauer Miloslav Prof. RNDr. DrSc.  430208/076 Česká republika
člen řešitelského týmu zahrnutý do uznaných nákladů 
Felcman  Jiří Doc. RNDr. CSc.  541207/1522 Česká republika
člen řešitelského týmu zahrnutý do uznaných nákladů 
Haslinger Jaroslav Prof. RNDr. DrSc.  460405/404 Česká republika
člen řešitelského týmu zahrnutý do uznaných nákladů 
Janovský Vladimír Doc. RNDr. DrSc.  471007/034 Česká republika
člen řešitelského týmu zahrnutý do uznaných nákladů 
Kaplický Petr Mgr. Ph.D.  740626/3689 Česká republika
člen řešitelského týmu zahrnutý do uznaných nákladů 
Knobloch Petr Mgr. Dr.  700408/0204 Česká republika
člen řešitelského týmu zahrnutý do uznaných nákladů 
Malý Jan Prof. RNDr. DrSc.  551018/0060 Česká republika
člen řešitelského týmu zahrnutý do uznaných nákladů 
Pick Luboš Doc. RNDr. DSc.  611015/0695 Česká republika
člen řešitelského týmu zahrnutý do uznaných nákladů 
Pokorný Milan Mgr. Ph.D.  691127/5360 Česká republika
člen řešitelského týmu zahrnutý do uznaných nákladů 
Pražák Dalibor RNDr. Ph.D.  730905/0188 Česká republika
člen řešitelského týmu zahrnutý do uznaných nákladů 
Roubíček Tomáš Doc. Ing. DrSc.  560423/0830 Česká republika
člen řešitelského týmu zahrnutý do uznaných nákladů 
 

4.2.2. Řešitelský tým - Matematický ústav AV ČR

 

Feireisl Eduard RNDr. DrSc.  571216/0586 Česká republika
řešitel 
Doktorand 1      Česká republika
člen řešitelského týmu splňující podmínku pro přiznání dotace na mzdové prostředky 
Doktorand 2      Česká republika
člen řešitelského týmu splňující podmínku pro přiznání dotace na mzdové prostředky 
Post-doktorand A      
člen řešitelského týmu splňující podmínku pro přiznání dotace na mzdové prostředky 
Post-doktorand B      
člen řešitelského týmu splňující podmínku pro přiznání dotace na mzdové prostředky 
Přednášející 1      
člen řešitelského týmu splňující podmínku pro přiznání dotace na mzdové prostředky 
Student 1      Česká republika
člen řešitelského týmu splňující podmínku pro přiznání dotace na mzdové prostředky 
Student 2      Česká republika
člen řešitelského týmu splňující podmínku pro přiznání dotace na mzdové prostředky 
Krbec Miroslav RNDr. DrSc.  500910/133 Česká republika
člen řešitelského týmu zahrnutý do uznaných nákladů 
Nečasová Šárka RNDr. CSc.  655426/2528 Česká republika
člen řešitelského týmu zahrnutý do uznaných nákladů 
Neustupa Jiří Prof. RNDr. CSc.  490409/257 Česká republika
člen řešitelského týmu zahrnutý do uznaných nákladů 
Petzeltová Hana RNDr. CSc.  455727/101 Česká republika
člen řešitelského týmu zahrnutý do uznaných nákladů 
Straškraba Ivan RNDr. CSc.  470907/139 Česká republika
člen řešitelského týmu zahrnutý do uznaných nákladů 
 

 

4.2.2. Řešitelský tým - České vysoké učení technické v Praze

 

Beneš Michal Doc. Dr. Ing.   651005/1295 Česká republika
řešitel 
Mikyška Jiří  Ing. Ph.D.  780606/1021 Česká republika
člen řešitelského týmu 
Doktorand 1      Česká republika
člen řešitelského týmu splňující podmínku pro přiznání dotace na mzdové prostředky 
Doktorand 2      Česká republika
člen řešitelského týmu splňující podmínku pro přiznání dotace na mzdové prostředky 
Post-doktorand A      
člen řešitelského týmu splňující podmínku pro přiznání dotace na mzdové prostředky 
Post-doktorand B      
člen řešitelského týmu splňující podmínku pro přiznání dotace na mzdové prostředky 
Přednášející 1      
člen řešitelského týmu splňující podmínku pro přiznání dotace na mzdové prostředky 
Student 1      Česká republika
člen řešitelského týmu splňující podmínku pro přiznání dotace na mzdové prostředky 
Student 2      Česká republika
člen řešitelského týmu splňující podmínku pro přiznání dotace na mzdové prostředky 
Liska Richard Doc. Ing. CSc.  580717/1260 Česká republika
člen řešitelského týmu zahrnutý do uznaných nákladů