Udělení cen Nečasova centra pro matematické modelování pro rok 2024

Dne 26.6.2024 byly slavnostně předány ceny Nečasova centra pro matematické modelování studentům magisterského studia, kteří kromě vynikajících studijních výsledků projevují mimořádnou iniciativu.

Bc. Lenka Košárková obdržela Cenu profesora Ivo Marka v oblasti numerické a výpočtové matematiky

Mgr. Dominika Hájková obdržela Cenu profesora Jana Kratochvíla v oblasti fyzikálních a technických oborů

Bc. Lucie Wintrová obdržela Cenu profesora Jindřicha Nečase v oblasti matematické analýzy parciálních diferenciálních rovnic

Mgr. Jakub Cach obdržel ocenění SIAM za rozvoj studentské sekce SIAMu na Univerzitě Karlově.