Udělení cen Nečasova centra pro matematické modelování pro rok 2023

Udělení cen Nečasova centra pro matematické modelování pro rok 2023

Dne 28.6.2021 byly slavnostně předány ceny Nečasova centra pro matematické modelování studentům magisterského studia, kteří kromě vynikajících studijních výsledků projevují mimořádnou iniciativu.

Mgr. Josef Martínek obdržel Cenu profesora Jindřicha Nečase v oblasti matematické analýzy parciálních diferenciálních rovnic

Mgr. Pavol Šimko obdržel Cenu profesora Ivo Marka v oblasti numerické a výpočtové matematiky

Mgr. Stanislav Mosný obdržel Cenu profesora Jana Kratochvíla v oblasti fyzikálních a technických oborů