Ceny Nečasova centra pro matematické modelování

Ceny Nečasova centra pro matematické modelování

Nečasovo centrum pro matematické modelování zřídilo v roce 2021 na památku zakladatelů studijního oboru Matematické a počítačové modelování ve fyzice a technice na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy (MFF UK) ceny profesorů Jana Kratochvíla (fyzikální a technické obory), Ivo Marka (numerická a výpočtová matematika) a Jindřicha Nečase (matematická analýza parciálních diferenciálních rovnic).

Ceny jsou udělovány magisterským studentům, kteří kromě vynikajících studijních výsledků projevují mimořádnou iniciativu při studiu zmíněných oborů na MFF UK.

Přihlášku k udělení ceny podává student řediteli Nečasova centra v elektronické formě do 5. června 2024, 12:00. Součástí přihlášky je specifikace oboru, motivační dopis, strukturovaný životopis a jména dvou odborníků, kteří se mohou k žádosti vyjádřit. Udělení cen bude oznámeno nejpozději 30. června 2024. Udělována bude nejvýše jedna cena v daném roce za každý obor. S cenou je spojena finanční odměna.

Přihlášky zasílá student na adresu: malek@karlin.mff.cuni.cz a to nejpozději do 5. června 2024, 12:00.

Udělení cen Nečasova centra pro matematické modelování pro rok 2023

Dne 28.6.2021 byly slavnostně předány ceny Nečasova centra pro matematické modelování studentům magisterského studia, kteří kromě vynikajících studijních výsledků projevují mimořádnou iniciativu.

Mgr. Josef Martínek obdržel Cenu profesora Jindřicha Nečase v oblasti matematické analýzy parciálních diferenciálních rovnic

Mgr. Pavol Šimko obdržel Cenu profesora Ivo Marka v oblasti numerické a výpočtové matematiky

Mgr. Stanislav...Read More »


Udělení cen Nečasova centra pro matematické modelování pro rok 2022

Dne roce 2022 byly předány ceny Nečasova centra pro matematické modelování studentům magisterského studia, kteří kromě vynikajících studijních výsledků projevují mimořádnou iniciativu.

Bc. Peter Kottman obdržel Cenu profesora Jana Kratochvíla v oblasti fyzikálních a technických oborů

Bc. Martina Šarmanová obdržela Cenu profesora Ivo Marka v oblasti numerické a výpočtové matematiky

Cena profesora...Read More »


Udělení cen Nečasova centra pro matematické modelování pro rok 2021

Dne 28.6.2021 byly slavnostně předány ceny Nečasova centra pro matematické modelování studentům magisterského studia, kteří kromě vynikajících studijních výsledků projevují mimořádnou iniciativu.

Bc. Jan Hrůza obdržel Cenu profesora Jindřicha Nečase v oblasti matematické analýzy parciálních diferenciálních rovnic

Bc. Jana Trdlicová obdržela Cenu profesora Ivo Marka v oblasti numerické a výpočtové matematiky...Read More »