Udělení cen Nečasova centra pro matematické modelování pro rok 2021

Udělení cen Nečasova centra pro matematické modelování pro rok 2021

Dne 28.6.2021 byly slavnostně předány ceny Nečasova centra pro matematické modelování studentům magisterského studia, kteří kromě vynikajících studijních výsledků projevují mimořádnou iniciativu.

Bc. Jan Hrůza obdržel Cenu profesora Jindřicha Nečase v oblasti matematické analýzy parciálních diferenciálních rovnic

Bc. Jana Trdlicová obdržela Cenu profesora Ivo Marka v oblasti numerické a výpočtové matematiky

Bc. Zuzana Procházková obdržela Cenu profesora Jana Kratochvíla v oblasti fyzikálních a technických oborů