Udělení cen Nečasova centra pro matematické modelování pro rok 2022

Udělení cen Nečasova centra pro matematické modelování pro rok 2022

Dne roce 2022 byly předány ceny Nečasova centra pro matematické modelování studentům magisterského studia, kteří kromě vynikajících studijních výsledků projevují mimořádnou iniciativu.

Bc. Peter Kottman obdržel Cenu profesora Jana Kratochvíla v oblasti fyzikálních a technických oborů

Bc. Martina Šarmanová obdržela Cenu profesora Ivo Marka v oblasti numerické a výpočtové matematiky

Cena profesora Jindřicha Nečase v oblasti matematické analýzy parciálních diferenciálních rovnic nebyla v tomto roce udělena